SEJARAH PUSAR SUMBER SEKOLAH
1990: perluasan kampus
Pada mulanya hanya 14 kelas dibuka, 20 orang guru, Guru Besar yang pertama adalah Encik Teoh Su Lock . 7 Januari  1990, PIBG ditubuhkan Encik  Yong Chen Poh dejabat sebagai pengerusi pertama. Setelah pembentukan PIBG, pihak lembaga telah memulakan aktiviti mengumpulkan dana untuk membina pusat sumber dan perpustakaan pusat . 16 Jun  pada tahun yang sama, dengan persembahan " Malam Cinta " peruntukan RM25.000  diakses sebagai tabung pembentukan satu perpustakaan pusat. Perpustakaan sekolah bernama " Perpustakaan Cinta."

1994: telah ditingkatkan menjadi sekolah Kategori A
Encik Teoh Su Lock telah berkhidmat di sekolah ini selama empat tahun. Beliau bersara pada 26 February  1994 . Encik Kuang Wei Ming mengambil alih tugas beliau selaku Guru Besar SJKC Taman Connaught.

1995: Bilik dan peralatan studio rakaman lengkap dipasang.

1995:Jabatan Pendidikan telah memberikan dana kepada pihak sekolah untuk membina bilik Sains dan bilik Kemahiran Hidup. Sekolah juga menerima dana khusus sebanyak RM30.000 untuk mendirikan studio rakaman lengkap.

15 Januari 1997

Encik Kuang Wei Mingtelah dipindahkan ke SJKC Lai Ming. Cik Lai MuLan mengambil alih jawatan selaku Guru Besar di sekolah ini.
Setelah selesai mendirikan kampus baru, pihak sekolah mula melaksanakan renovasi untuk membangun perpustakaan yang lebih komprehensif, bilik Science, bilik muzik, bilik komputer, bilik audio-visual (APD), bilik kaunseling, bilik rawatan gigi; meluaskan bilik  guru, kantin sekolah dan mengecat bangunan sekolah .
 

2001: Cik Lai Mu Lan selaku Guru Besar telah berkhidmat selama lima tahun di sekolah ini dan bersara pada 31 Mei 2001. Pn Cheng Sook  Choo mengambil alih tugas beliau.

Pada akhir tahun 2002,PIBG sekolah telah mengadakan diskusi komprehensif dan menandatangani kontrak selama empat tahun dengan perusahaan untuk menyediakan perangkat lunak dan perangkat keras, di dalam kelas  dilengkapi dengan komputer, TV atau projektor untuk memungkinkan pelajar untuk berpartisipasi dalam Program Bestari.

2004:

Dalam rangka untuk memastikan keselamatan staf dan pelajar, PIBG bersama pihak  sekolah membuat instalasi CCTV pada bulan April  . Selain itu, PIBG juga merekonstruksi dana untuk membina
pondok bacaan di kawasan sekolah

  Pada tahun 2008, Pihak sekolah mengadakan “Malam Budaya di Sedaya College,bertujuan untuk meningkatkan prestasi perpustakaan  sekolah dan membangunkan konstruksi atap lengkung, jumlah kutipan adalah sebanyak RM160.000.